​■■ Szybkie postępy lustracji

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 24 kwietnia 2016

Przełomy w wieloletnich procesach lustracyjnych

Dyplomata Andrzej Towpik został uznany za kłamcę lustracyjnego. W innym procesie, dotyczącym burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka, sąd podważył wcześniejsze orzeczenie uniewinniające wydane przez sąd I instancji i nakazał ponowny proces.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok potwierdzający stanowisko IPN-u, że Andrzej Towpik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Towpik pracujący w służbie dyplomatycznej MSZ-etu od lat 70. przed odejściem z resortu zajmował się kierowaniem pracami przedstawicielstwa RP przy ONZ-ecie w Nowym Jorku. Sąd uznał, że dyplomata złamał obowiązujące prawo i nałożył na niego karę za ukrywanie prawdy przed organami państwowymi. Towpikowi wydano trzyletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Na taki sam okres pozbawiony został też prawa wybieralności w wyborach powszechnych do parlamentu RP i UE.

Proces Towpika trwa od 2010 r. Na wokandę trafił po artykule „Gazety Polskiej” ujawniającym, że był zarejestrowanym przez wywiad PRL-u konfidentem o ps. Spokojny, a także Zel. W 2012 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga już raz uniewinnił dyplomatę. Rok później Sąd Apelacyjny w Warszawie wytknął błędy tego rozstrzygnięcia sądu I instancji, w tym pomijanie istotnych dla orzekania o winie dowodów. Wyrok wówczas uchylił i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania. W ponownym procesie inny skład sędziowski rozpatrzył wszelkie dowody przedstawiane przez IPN i uznał, że Towpik jednak zataił fakt tajnej współpracy z wywiadem cywilnym PRL-u.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił także orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga korzystne dla innego lustrowanego. Podważone orzeczenie stwierdzało, że burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Teraz sąd będzie musiał jeszcze raz przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Będzie to już kolejny proces Trochimiuka po tym, jak sądy apelacyjne zwracały sprawy do pierwszej instancji. Burmistrz wybrany na swój urząd z ramienia Platformy Obywatelskiej został już w 2011 r. skazany za kłamstwo lustracyjne. Sąd Apelacyjny cofnął jednak sprawę do ponownego rozpatrzenia. Późniejsze orzeczenia I instancji również były uchylane.

IPN zarzucił Trochimiukowi, że nie ujawnił w oświadczeniu lustracyjnym, iż służył w jednostce wywiadu wojskowego PRL-u w Przasnyszu. Zataić miał też fakt tajnej współpracy w latach 80. z kontrwywiadem wojskowym PRL-u.

Maciej Marosz • Gazeta Polska Codziennie
niezalezna.pl, fot.Filip Błażejowski / Gazeta Polska

Reklama

Możliwość komentowania ​■■ Szybkie postępy lustracji została wyłączona

%d blogerów lubi to: