■■ prof. Jan Żaryn: List otwarty do Prezesa IPN

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 10 czerwca 2016

„Proszę o powstrzymanie się od działań, które mogą zostać nazwane sabotażem Instytutu”

fot. IPN

Warszawa, 10.06.2016 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Dotarły do mnie niepokojące sygnały dotyczące aktywności obecnego kierownictwa IPNw związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tworzy ona m.in. nowe struktury, w tym dzieli dotychczasowy pion Biura Edukacji Publicznej IPN na dwa samodzielne wydziały. Obecnie zostanie uruchomiona procedura wyboru nowych władz IPN, kolegium a następnie Prezesa, a dotychczasowe kierownictwo, w tym Prezes IPN przestaje być prezesem a zaczyna być pełniącym obowiązki prezesa, do czasu zakończenia procedury wyborczej. Zgodnie z dobrym obyczajem, ustępujące kierownictwo urzędu winno zachować szacunek do następców i nie podejmować strategicznych decyzji dotyczących tak realizacji nowej ustawy, jak i obsady nowych stanowisk, w tym zawierania umów z pracownikami, którzy są nominowani na wyższe (bądź niższe) stanowiska (dotyczy to także ewentualnych zwolnień z pracy). W efekcie podejmowanych właśnie działań, nowe kierownictwo może być pozbawione budżetu IPN na rok 2016, a jednocześnie możliwości doboru najbliższych współpracowników. O ile wiem, Pan Panie Prezesie, nie doświadczył takiego dyskomfortu.

Nie wiem, Panie Prezesie, czy planuje Pan kandydować na następną kadencję, jednak informacje, które do mnie dotarły świadczą o tym, iż zamierza Pan wpisać się w niechlubną tradycję rozstawania się z urzędem wyznaczoną przez ustępującego w 2015 r. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego najbliższych współpracowników. Informacje te kładą się głębokim cieniem na działalność obecnego kierownictwa IPN, instytucji która także teraz może poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami wpisującymi się w stan nauki polskiej, edukacji, czy wychowania patriotycznego młodzieży.

Prosiłbym zatem o powstrzymanie się od działań, które mogą być w niedalekiej przyszłości – i słusznie – nazwane publicznie sabotażem wobec tak zasłużonej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Prof. dr hab. Jan Żaryn Zdjęcie prof. Jan Żaryn
Pracownik IPN w latach 2000-2015, Senator RP

Historyk, wychowawca, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczno-katolicki i polityczny, pracownik IPN, wykładowca UKSW. Redaktor naczelny miesięcznika „wSieci HISTORII”. Prezes SPJN. Senator wybrany z list PiS w okręgu nr 40. Żonaty, ojciec trójki dzieci, dziadek ośmiorga wnucząt.

fot. IPN

Reklama

Możliwość komentowania ■■ prof. Jan Żaryn: List otwarty do Prezesa IPN została wyłączona

%d blogerów lubi to: