■■ Koniec zielonej wyspy dla oszustów

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 7 lipca 2016

Rząd premier Beaty Szydło coraz bardziej i na wszystkich „frontach” dobiera się do skóry tym, którzy do tej pory tylko udawali, że płacą podatki

zielone-wyspy-polska-grecja-tusk

Wczoraj w Kancelarii Premiera odbyła się konferencja prasowa z udziałem szefowej rządu Beaty Szydło, ministra finansów Pawła Szałamachy i ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, poświęcona działaniom rządu zmierzającym do ograniczenia wyłudzeń podatku VAT i akcyzy oraz unikania płacenia podatku dochodowego przez przedsiębiorców.

Premier Szydło mówiła „Polacy oczekują, że państwo będzie chroniło tych, którzy uczciwie płacą podatki i chcą mieć pewność, że państwo uczciwe będzie stało po stronie tych, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków. Jednocześnie oczekują, że ci którzy tego nie przestrzegają, będą ukarani”.

I zapowiedziała, że już są i będą wprowadzane kolejne rozwiązania prawne i organizacyjne, które w zasadniczy sposób ograniczą unikanie płacenia podatków w tym w szczególności podatku VAT i akcyzy, a także podatku dochodowego od osób prawnych.

Minister finansów Paweł Szałamacha mówił o wejściu w życie od 1 lipca przepisów o tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) czyli zestawie informacji jakie drogą elektroniczną będą musieli przesyłać przedsiębiorcy do urzędów skarbowych od 1 lipca tego roku, ci którzy zatrudniają więcej niż 250 osób albo mają obroty wyższe niż 50 mln zł rocznie (pozostałe firmy od 1 lipca 2018 roku).

Do urzędów skarbowych mają być przesyłane przede wszystkim dane finansowo-księgowe i handlowe, a więc między innymi ewidencja zakupów i sprzedaży, informacje o wpływach i płatnościach, obniżkach cen, rabatach ale nawet wyciągi bankowe i przebiegi pojazdów firmowych.

Ponieważ dane te będą przekazywane drogą elektroniczną i w sposób jednolity w odniesieniu do wszystkich firm, urzędy skarbowe przy pomocy specjalnych programów, będą w stanie bardzo szybko wyłapać fikcyjne transakcje dokonywane przez tzw. firmy słupy, które po przeprowadzeniu kilkuset tego rodzaju transakcji w ciągu 2-3 miesięcy znikają.

Mówił także o wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego czyli jednoczesnej zmianie w ustawach o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym ale także w prawie energetycznym.

Celem tych zmian jest uszczelnienie systemu poboru podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw oraz uszczelnienie procesu koncesjonowania obrotu paliwami w wymiarze międzynarodowym.

Zasadniczą zmianą w przepisach jest powiązanie obrotu paliwami z zagranicą z miejscem działalności gospodarczej w kraju, a więc nabywanie paliw z państw UE z wykorzystywaniem usług zarejestrowanego odbiorcy lub składu podatkowego, będzie możliwe tylko przez podmiot, który posiada koncesję na obrót paliwami z zagranicą, siedzibę lub zarejestrowany oddział w kraju, a nabycie jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w kraju.

Koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą więc w rezultacie przyznawane wyłącznie podmiotom z siedzibą na terytorium naszego kraju lub takim, które zarejestrują w kraju oddział i za jego pośrednictwem będą sprowadzać paliwo.

Według szacunków resortu finansów ma on przynieść dodatkowe wpływy z VAT i akcyzy w wysokości około 2,5 mld zł rocznie.

Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o zaostrzeniu kar za przestępstwa podatkowe, które będą zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, przy czym jeżeli szkoda z tego tytułu będzie przekraczała kwotę 1 mln zł, to sprawca trafi do więzienia na przynajmniej 3 lata.

Co więcej, jak podkreślił minister, majątki pochodzące z przestępstw będą w całości konfiskowane i nie pomoże przepisywanie ich na osoby bliskie czy osoby trzecie, a także, że to oskarżony będzie musiał udowodnić, że jego majątek nie pochodzi z przestępstwa.

Widać wyraźnie, że rząd premier Beaty Szydło coraz bardziej i na wszystkich „frontach” dobiera się do skóry tym, którzy do tej pory tylko udawali, że płacą podatki.

Zbigniew Kuźmiuk • naszeblogi.pl

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ Koniec zielonej wyspy dla oszustów została wyłączona