★☭ 22 lipca 1944 – prawda o kłamstwie władzy ludowej

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 22 lipca 2016

– Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego to świadectwo epoki, świadectwo przejmowania władzy państwowej w Polsce przez siły zależne od Związku Radzieckiego – powiedział historyk, prof. Wojciech Roszkowski

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powstał w Moskwie 21 lipca 1944 i nazajutrz ogłosił swój manifest. Zdjęcia, jakie znamy z historii, pokazujące rzekome rozlepianie plakatów z manifestem w dniu 22 lipca nie oddają prawdy. De facto zostały wykonane kilka dni, po wkroczeniu Armii Czerwonej do Chełma, a potem Lublina.

Z nadania Moskwy

Fakty te przypomniał prof. Wojciech Roszkowski w audycji Agnieszki Steckiej z cyklu „Dźwiękowy przewodnik po najnowszej historii Polski”.

– 22 lipca 1944 Manifest PKWN został przekazany do Polski jedynie drogą radiową – stwierdził w programie nadanym w październiku 1996 roku. – PKWN powstał w Moskwie z inicjatywy komunistów polskich, którzy się tam wówczas znajdowali. Dla ozdoby przyjęto do niego różnych polityków, nie należących przed wojną do KPP, ale kluczowe role odgrywali w nim komuniści.

Co zawierał „Manifest lipcowy”? – Przede wszystkim wzywał Polaków do broni, do walki z okupantem niemieckim – słyszymy w komentarzu. – Zawierał sformułowania, które miały stwarzać wrażenie, że rodzi się nowa władza polska, że powstaje nowe państwo ludowo-demokratyczne, niepodległe, godne poparcia przez wszystkich Polaków.

Idzie nowe?

„Rodacy! Naród walczący z okupantem niemieckim o wolność i niepodległość stworzył swą reprezentację, swój podziemny parlament – Krajową Radę Narodową” – czytamy w dokumencie.

Zdaniem prof. Wojciecha Roszkowskiego zarówno KRN, jak i PKWN były ciałami całkowicie uzurpatorskimi. Zasiedli w nich ludzie namaszczeni przez władze sowieckie.

W manifeście zapewniono o zwrocie własności prywatnej byłym właścicielom, zapowiedziano przeprowadzenie reformy rolnej. Ziemię mieli otrzymać chłopi małorolni i bezrolni, a wielcy właściciele ziemscy mieli zostać wywłaszczeni. – W kwestii reformy rolnej autorzy manifestu wykazali najwięcej szczerości – sarkastycznie skomentował historyk.

– W sumie ten dokument miał charakter dezinformacyjno-propagandowy. Chodziło o stworzenie wrażenia, że nowy rząd będzie realizować reformy społeczno-gospodarcze.

Wielkie oszustwo Stalina

Manifest PKWN wprowadzał polskie społeczeństwo w błąd. Mogło się wydawać, że powstanie Polska niepodległa, demokratyczna.

– Prawda była inna – powiedział prof. Roszkowski. – Nowe władze na ziemiach polskich były instalowane, i to nawet nie tyle przez PPR, co przez NKWD i wojskowy wywiad radziecki. Kluczową rolę w tworzeniu nowych władz odegrał nie tyle Edward Osóbka-Morawski, szef PKWN, co gen. Iwan Sierow, który był specjalnym wysłannikiem NKWD na ziemie polskie.

Święto państwowe

W rocznicę ogłoszenia „Manifestu lipcowego” władza ludowa wprowadziła święto. Tego dnia oddawano do użytku wielkie inwestycje przemysłowe, otwierano znaczące obiekty. W 1949 roku otwarto w Warszawie trasę W-Z, sześć lat później Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia, a w 1974 roku I sekretarz KC PZPR Edward Gierek przeciął wstęgę na Trasie Łazienkowskiej.

Do roku 1989, w okresie Polski Ludowej 22 lipca był najważniejszym dniem w kalendarzu. Komunistyczne święto zostało zniesione w 1990 roku. Równocześnie przywrócono Święto Narodowe 3 Maja.

polskieradio.pl
fot. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego / Wikimedia Commons

Reklamy

Możliwość komentowania ★☭ 22 lipca 1944 – prawda o kłamstwie władzy ludowej została wyłączona