■■ ONR solidarny z szykanowanym ks. Romanem Kneblewskim

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 14 września 2016

Apelujemy do hierarchów katolickich w Polsce o odwagę w walce z siłami działającymi na szkodę wiernych, pragnącymi jedynie upadku Kościoła.

Oświadczenie Obozu Narodowo-Radykalnego
w związku z medialnym szykanowaniem ks. prałata dr. Romana Adama Kneblewskiego

11 września na łamach Gazety Wyborczej zamieszczony został artykuł omawiający działania podjęte wobec czcigodnego księdza prałata przez tzw. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Atak wystosowany został w oparciu o nagranie homilii wygłoszonej przez kapłana rok temu w kościele parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

W trakcie owego kazania ksiądz prałat poruszył już wówczas zaistniały problem niekontrolowanej, nielegalnej migracji wrogich nam kulturowo przybyszy z Bliskiego Wschodu i Afryki. Kapłan wyraził swoje obawy, które dzisiaj stały się już codziennością na zachodzie Europy. Duszpasterz w swojej roztropności i trosce o wiernych już wtedy przestrzegał przed nadciągającą falą zamachów, rozbojów i gwałtów, idącą w parze ze zjawiskiem nielegalnej imigracji. W tych proroczych słowach wspomniany Ośrodek dopatrzył się jednak rzekomego „nawoływania do nienawiści”. Głoszenie prawdy i troska o powierzony kapłanowi lud stała się powodem do szykanowania go i zaciekłej walki o zamknięcie ust, jak miało to miejsce chociażby w przypadku nagonki na ks. Jacka Międlara.

Jak donosi znana z antypolskich zagrywek Gazeta, Ośrodek zorganizował błyskawicznie sfinalizowaną zbiórkę na translację treści kazania wygłoszonego przez ks. prałata Romana Kneblewskiego, aby mogła ona trafić do Watykanu. Ponadto w przygotowaniu jest też doniesienie do polskiej prokuratury mówiące o rzekomym nawoływaniu do nienawiści na tle religijnym.

Jako organizacja katolicka pragniemy wyrazić zdecydowane poparcie dla słów głoszonych przez księdza prałata w jego homiliach i wystąpieniach. Ponadto stanowczo potępiamy kolejną już nagonkę medialną na kapłana otwarcie i szczerze wiernego Tradycji Kościoła, niepoddającego się politycznej poprawności i liberalnej manierze. Jesteśmy przekonani, że Ośrodkiem szykanującym duszpasterzy nie kierują w żadnym przypadku szlachetne pobudki, a jedynie chęć szerzenia dezinformacji i sztucznie wytworzonych konfliktów zarówno wśród katolików, jak i wszystkich Polaków. Świadczy o tym odniesienie się do dawno wygłoszonych słów, a zatem nie jest to reakcja autentyczna i spontaniczna, a raczej chłodna, propagandowa kalkulacja i zamierzone działanie.

Będziemy udzielać księdzu Romanowi Kneblewskiemu wszelkiej pomocy oraz zdecydowanie stawać w jego obronie przed antypolskimi, demoralizującymi społeczeństwo mediami i organizacjami. Deklarujemy także szerokie wsparcie modlitewne, do którego nawołujemy wszystkich wiernych Kościoła katolickiego. Apelujemy również o wspomnienie przy tej okazji także innych szykanowanych kapłanów i obrońców prawdziwej chrześcijańskiej wiary, w tym ks. Jacka Międlara. Apelujemy do hierarchów katolickich w Polsce o odwagę w walce z siłami działającymi na szkodę wiernych, pragnącymi jedynie upadku Kościoła.

Zarząd Główny Obozu Narodowo-Radykalnego

kierunki.info.pl

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ ONR solidarny z szykanowanym ks. Romanem Kneblewskim została wyłączona