■■ Komunikat Kolegium IPN – 19 września 2016

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 20 września 2016

19 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Kolegium IPN poświęcone ocenie kryteriów nadawania klauzul tajności w ramach przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze w archiwum IPN, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o IPN – KŚZpNP oraz niektórych innych ustaw.

W spotkaniu uczestniczyli: Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, Mariusz Kamiński – minister koordynator służb specjalnych, członek Rady Ministrów, prof. Piotr Pogonowski, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu MSWiA oraz gen. bryg. Straży Granicznej Jacek Bajger, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, płk Krzysztof Gawęda, dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, ppłk Piotr Rosłaniec, naczelnik Wydziału Ewidencji i Przetwarzania Danych Zarządu Operacyjno-Śledczego KG SG.

Ze strony Instytutu obok członków Kolegium uczestniczyli dr Jarosław Szarek – prezes IPN, zastępcy prezesa dr hab. Krzysztof Szwagrzyk oraz dr Mateusz Szpytma, a także dr Marcin Stefaniak , dyrektor generalny IPN.

W trakcie spotkania omówiono zasady związane z przeglądem byłego zbioru wyodrębnionego.

Do 31 marca 2017 r. zakończony zostanie przegląd materiałów byłego zbioru wyodrębnionego IPN. Prezes IPN zgodnie z art. 19 ust 2 zastrzega sobie prawo nadania klauzuli tajności i zapewnienia warunków ochrony dokumentów niejawnych.

ipn.gov.pl

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ Komunikat Kolegium IPN – 19 września 2016 została wyłączona