■■ Powstał Społeczny Trybunał Narodowy! ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 9 listopada 2016

Najwyższy czas !

Oprawcy stalinowscy, mordercy polskich patriotów, zbrodniarze w togach, mimo że od ich zbrodni minęło wiele lat, spokojnie spać nie mogą. Dziś w Warszawie swoją działalność rozpoczął Społeczny Trybunał Narodowy powołany przez Redutę Dobrego Imienia oraz Fundację „Łączka”. I choć będzie on skazywał symbolicznie – na infamię, mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok w kierunku pełnego przywrócenia sprawiedliwości w Polsce.
                                          

Warszawa, 8 listopada 2016 r.

Fundacja Łączka i Fundacja Reduta Dobrego Imienia

organizują Społeczny Trybunał Narodowy

Społeczny Trybunał Narodowy to instytucja obywatelska, która ma na celu symboliczne osądzenie komunistycznych morderców, którzy do tej pory nie ponieśli należnej im kary za swoje zbrodnie. Będzie to sąd obywatelski, dlatego wyroki będą miały wymiar symboliczny – orzeczenie infamii.

W polskiej tradycji infamis był człowiekiem będącym poza nawiasem społeczeństwa. Kara infamii spotykała go za czyny haniebne, rozboje, kradzieże, gwałty. Z infamisem nikt nie mógł się kontaktować, udzielać schronienia, pomagać.

Teraz, współcześnie, infamisem możemy nazwać człowieka, który świadomie i z premedytacją wystąpił przeciwko dobru wspólnemu, przeciwko Ojczyźnie. 27 lat od czasu, gdy Polska wybiła się na niepodległość, należy głośno wołać, że komunistyczne zbrodnie wciąż nie zostały ukarane, zbrodniarze odchodząnie osądzeni, często traktowani z honorami, a wielu żyje wśród nas.

Tych właśnie przestępców, nikczemników i zdrajców trzeba wskazać i nazwać infamisami. Tak należy postąpić z tymi, którzy dopuszczali się zbrodni na Polakach, żołnierzach, działaczach niepodległościowych – organizowali na nich obławy, przetrzymywali w nieludzkich warunkach w obozach, aresztach, więzieniach, i innych miejscach, aresztowali, przesłuchiwali i torturowali w śledztwach, oskarżali przed sądami
i skazywali w tych sądach, wykonywali wyroki, zakopywali w utajnionych miejscach, tuszowali zbrodnie
i im zaprzeczali.

Trzeba wskazać,  nazwać i w ten sposób chociażby symbolicznie osądzić sprawców komunistycznych zbrodni w mundurach UB i SB, Głównego Zarządu Informacji WP, KBW, ZOMO i innych. Funkcjonariuszy, współpracowników i donosicieli. Sprawców masakr w Poznaniu, Lubinie i na Wybrzeżu i tych ze stanu wojennego, morderców w togach prokuratorskich i sędziowskich komunistycznego wymiaru bezprawia.

Sprawiedliwą, nowoczesną Rzeczpospolitą budować można tylko na fundamencie prawdy. Tymczasem państwo polskie przez 27 lat nie zdołało wskazać i skutecznie osądzić sprawców.

Niechże zatem symbolicznego osądu dokonają obywatele.

Członkami Społecznego Trybunału Narodowego są: mec. Piotr Andrzejewski, Dariusz Jarosiński, prof. Bogusław Kopka, Przemysław Miśkiewicz, prof. Tomasz Panfil, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, prof. Wiesław Wysocki, Leszek Żebrowski.

Trybunał będzie poszerzał swój skład.

Podpisali:

Tadeusz Płużański – Prezes Fundacji Łączka

Maciej Świrski – Prezes Reduty Dobrego Imienia

Fundacja Łączka istnieje od trzech lat. Jej misją jest sprawowanie opieki i działalność wspierająca wobec Kwatery na Łączce oraz prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym mających na celu przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat historii i kultury Polski.

Kontakt:

Fundacja Łączka

887 890 293

beata.slawinska@fundacjalaczka.pl

Fundacja Reduta Dobrego Imienia

515 130 211

kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl

solidarni2010.pl

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ Powstał Społeczny Trybunał Narodowy! ■■ została wyłączona