■■ „Żądamy rozliczenia i ukarania tych, którzy robią w Polsce burdy” ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 30 grudnia 2016

List otwarty Rodzin Żołnierzy Wyklętych

Te same siły, wśród których są wywodzący się z PRL pułkownicy i generałowie, esbecy, stalinowscy mordercy sądowi, czy ich resortowe dzieci, zagrażają legalnym władzom RP, atakują ich przedstawicieli, nie pozwalają na opuszczenie Sejmu – czytamy w liście otwartym Rodzin Żołnierzy Wyklętych.

Poniżej publikujemy treść listu otwartego:

My, dzieci i rodziny Żołnierzy Wyklętych nie możemy być obojętni wobec sytuacji, która obecnie ma miejsce w Polsce. Ze smutkiem obserwujemy próby podważenia demokratycznego ładu, porządku prawnego i konstytucyjnego Rzeczpospolitej.

Opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna używa nawet najbardziej chuligańskich środków, aby obalić demokratycznie wybrane władze Polski. Paraliżują prace drugiej co do ważności instytucji państwa polskiego: parlamentu Rzeczpospolitej. Blokują mównicę sejmową, uniemożliwiając uchwalenie najważniejszych aktów prawnych – budżetu państwa, a także ustawy dezubekizacyjnej, ograniczającej przywileje emerytalne funkcjonariuszom komunistycznych, antypolskich służb.

Te same siły, wśród których są wywodzący się z PRL pułkownicy i generałowie, esbecy, stalinowscy mordercy sądowi, czy ich resortowe dzieci, zagrażają legalnym władzom RP, atakują ich przedstawicieli, nie pozwalają na opuszczenie Sejmu. Co szczególnie przykre, ale też znamienne, te antydemokratyczne ekscesy są organizowane w rocznice polskich tragedii: 13 grudnia – wprowadzenia przez juntę Jaruzelskiego stanu wojennego, czy 16 grudnia – pacyfikacji kopalni „Wujek”. Te zorganizowane działania nie tylko zakłócają upamiętnianie polskich rocznic, ale noszą także znamiona nowego zamachu stanu.

Jako dzieci tych, którzy niezłomnie walczyli o wolną Polskę, a często ponosili za to najwyższą cenę – cenę życia, nie możemy się godzić na takie antydemokratyczne metody. Prowadzą one do niszczenia naszej Ojczyzny, jej osłabienia wewnętrznego i zewnętrznego. Domagamy się przestrzegania prawa i demokracji, a także powszechnie przyjętych norm moralnych. Żądamy rozliczenia i ukarania tych, którzy robią w Polsce burdy, okupują Sejm RP i próbują skłócić Polaków. Wartości Najjaśniejszej Rzeczpospolitej powinny być dla nas wszystkich najwyższym zobowiązaniem i drogowskazem.

Za Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy Wyklętych
Tadeusz M. Płużański

1. Tadeusz M. Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego, w 1948 r. skazanego razem ze swoim dowódcą: Witoldem Pileckim na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnie więzienie; za służbę Niepodległej spędził 5 lat w niemieckich obozach i 9 lat w stalinowskich katowniach

2. Magdalena Zarzycka-Redwan, urodzona w komunistycznym więzieniu, matka Stefania Zarzycka zmarła, a niemowlę siedziało w wiezieniu 2 lata i 2 m-ce, ojciec Władysław Zarzycki odsiadywał wyrok 15 lat za walkę o Niepodległą Polskę.

3. Zarzycki Henryk, syn Zarzyckich

4. Violetta Mazurkiewicz, wnuczka Zarzyckich

5. Dorota Wydra, wnuczka Zarzyckich

6. Janusz Niemiec, syn Janiny i Antoniego Żubrydów zabitych przez ubowca strzałem w tył głowy, a on jako 5 letnie dziecko był dwukrotnie aresztowany za współpracę „z bandą Żubryda”

7. Dagmara Kremer, wnuczka Żubrydów,

8. Adam Broński, syn kpt. Zdzisława Brońskiego, ps. „Uskok”, wolał zginąć wysadzając się w bunkrze niż poddać komunistycznym oprawcom

9. Marek Franczak, syn Józefa Franczaka, ps.” Laluś”, ostatniego Żołnierza Wyklętego, który zginął w walce 21 października 1963 r.

10. Krzysztof Bukowski, syn por. Edmunda Bukowskiego, zamordowanego 13 kwietnia 1950 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie, który jako pierwszy został wydobyty z dołu śmierci na „Łączce”

11. Ewa Wcisło, córka ppor. Rajmunda Ptaka, ps. „Boruta” który siedział w komunistycznym więzieniu 5 lat za walkę o Niepodległą Polskę

12. Stanisław Ptak, syn „Boruty”

13. Jan Suchora, syn Seweryna Suchory, ps. „Pilot”, oddział Narodowych Sił Zbrojnych dowodzony przez Wacława Piotrowskiego, ps. „Cichy”; prześladowany i więziony na Zamku w Lublinie

14. Teresa Adamczyk, córka Mariana Ciżmińskiego, ps. „Wydra”, który walczył w oddziale Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”, do końca życia prześladowany i wykluczany ze społeczeństwa

15. Grzegorz Ciżmiński, syn „Wydry”

16. Ewa Prabucka, córka „Wydry”

17. Elżbieta Gułaś, córka Stanisława Figla, ps. Iskra”, który walczył w oddziale „Zapory”

18. Marianna Mróz, córka „Iskry”

19. Gabriel Kubacki, syn Bronisława Albina, ps. „Wicher”, oddział „Zapory, odsiedział w komunistycznym wiezieniu 5,5 roku, za walkę o Niepodległą Polskę

20. Wojciech Kubacki, wnuk „Wichra”

21. Maciej Kubacki, wnuk „Wichra”

22. Witold Kubacki, wnuk „Wichra”

23. Jolanta Suchodolska, córka Ryszarda Suchodolskiego, ps. „Ajek”, oddział „Zapory”

24. Paweł Wojtaszczyk, wnuk „Ajka”

25. Zbigniew Kuraś, syn Józefa Kurasia, ps. „Ogień”

26. Józefa Kuraś, synowa „Ognia”

27. Bolesław Lewandowski, syn Władysława Lewandowskiego ps. „Szpak”

28. Andrzej Lewandowski, syn „Szpaka”

29. Tadeusz Piecyk, syn Wacława Piecyka, ps. „ Pogoża”, oddział „Uskoka”

30. Waldemar Wroński, siostrzeniec Tadeusza Radwańskiego ps. „Kostek”, oddział „Zapory”

31. Danuta Antoniw, córka Edmunda Sawczyna, ps. „Mundek”, „Puma”

32. Sławomir Antoniw, zięć „Mundka”, oddział Żubryda

33. Zbigniew Paszkowski, syn Tadeusza Paszkowskiego, ps. „Żbik”

34. Małgorzata Paszkowska, synowa „Żbika”

35. Teresa Flejmer, córka Jana Miszczaka, ps. „Borys”, oddział „Uskoka”

36. Kazimierz Suszyński, syn Leona Suszyńskiego, ps. „P-8”, partyzanta AK (Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Wileńszczyzna), dowódcy oddziału WiN

37. Helena Suszyńska, ps. „Orlica”, żołnierz wileńskiej AK i białostockiego AKO/WiN

38. Małgorzata Suszyńska, synowa „Orlicy” i „P-8”

39. Piotr Borysewicz, syn Stanisława Borysewicza, ps. „Warszawiak” z oddziału AKO/WIN P-8 Leona Suszyńskiego

40. Rajmund Niwiński, syn Rajmunda Niwińskiego, ps. ” Paprzyca”, porucznika BCh i AK (z oddziału Władysława Molendy ” Graba „), prześladowanego przez komunistów po wojnie

41. Renata Nowak, wnuczka ppor. Antoniego Kopaczewskiego, ps., ,Lew” z oddziału ,,Zapory”

42. Dariusz Pilarski, wnuk pułkownika Mariana Pilarskiego, ps. „Jar”, Inspektora Inspektoratu Zamojskiego AK-WiN zamordowanego na zamku lubelskim w 1952 r.

43. Dariusz Żurek, syn Jana Żurka, ps. „Grożny”, represjonowany przez komunistów, w 1948 r. skazany na 12 lat więzienia

44. Jacek Łukasik, bratanek Stanisława Łukasika, ps. „Ryś”, Żołnierza Niezłomnego Lubelszczyzny, zamordowanego razem z Hieronimem Dekutowskim „Zaporą” 7 marca 1949 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie

45. Aleksandra Moroń, bratanica por. Jana Przewoźnika, ps. „Ryś”, zamordowanego w operacji „Lawina”

46. Kazimierz Hadam, wnuk Jana Hadama, ps. „Agrest,” Komendanta Rejonu Szczebrzeszyn i Zwierzyniec II Inspektoratu Zamojskiego AK zamordowanego przez UB 20 czerwca 1952 r.

47. Krystyna Zięba, rodzina Józefa Rostka, ps. ,,Iskra”, żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, później 6 Wileńskiej Brygady AK, poległ w walce z KBW 23 maja 1948 r.

48. Małgorzata Sołtysiak, bratanica Mariana Sołtysiaka, ps. „Barabasz”, d-cy oddziału AK „Wybranieccy”, córka żołnierza AK

49. Anna Domańska wraz z rodziną kpt. Eugeniusza Werensa, ps. „Pik”

50. Jacek Nestor, stryjeczny wnuk mjr. Mieczysława Tarchalskiego, ps. ” Marcin”

51. Wacław Sikorski, ps. „Bocian”, żołnierz AK, WiN, represjonowany przez komunistów

52. Urszula Gierszon, córka Mariana Suszka, ps. „Leszczyna”, „Kim”, „Cichy” (żołnierza m.in. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”), skazanego przez komunistów w 1945 r., więźnia Wronek, wraz z rodziną

53. Witalis Skorupka, żołnierz AK, skazany przez komunistów na karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia

54. Stanisław Płużański, wnuk Tadeusza Płużańskiego, w 1948 r. skazanego razem ze swoim dowódcą: Witoldem Pileckim na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnie więzienie; za służbę Niepodległej spędził 5 lat w niemieckich obozach i 9 lat w stalinowskich katowniach

Tadeusz Płużański • dorzeczy.pl
fot. Andrzej Rybczyński / PAP (Tadeusz Płużański, prezes Fundacji „Łączka”)

Reklama

Możliwość komentowania ■■ „Żądamy rozliczenia i ukarania tych, którzy robią w Polsce burdy” ■■ została wyłączona

%d blogerów lubi to: