■■ IPN udostępnił akta zbioru zastrzeżonego ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 24 stycznia 2017

– na stronach opublikowano część wykazu dokumentów. Sprawdź listę!

W związku z realizacją art. 19 ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej z 29 kwietnia 2017 r., która weszła w życie 16 czerwca 2016 r. – czyli przepisu nakazującego przegląd materiałów archiwalnych, stanowiących dotychczas tajny, wyodrębniony zbiór dokumentów przechowywanych w Instytucie – IPN opublikował część wykazu dokumentów wyłączonych z byłego tajnego zbioru w archiwum IPN.

Wykaz ten obejmuje jednostki archiwalne, które wyłączono z pomieszczeń magazynowych dawnego zbioru zastrzeżonego do końca 2016 roku, w tym materiały, które opuściły zbiór zastrzeżony według procedury obowiązującej do 15 czerwca 2016 r. Do materiałów z wykazu funkcjonariusze służb RP nie wnieśli zastrzeżeń, tzn. uznali je za jawne. Oznacza to włączenie ich do zasobu ogólnego IPN.

Wykaz powstał na podstawie ewidencji (spisów i aneksów do spisów zdawczo-odbiorczych) dokumentującej procedurę przenoszenia materiałów ze zbioru wyodrębnionego do dostępnego zasobu archiwalnego IPN (zbioru ogólnego). Szczegółowy opis dokumentów ujętych w wykazie zostanie zamieszczony w aplikacji Cyfrowe Archiwum, dostępnej w każdej czytelni Instytutu Pamięci Narodowej.

Kolejne części wykazu akt byłego zbioru wyodrębnionego IPN będą publikowane na stronie internetowej Instytutu w ramach inwentarza archiwalnego.

Udostępnienie dokumentów zawartych w wykazie odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

WYKAZ DOKUMENTÓW BYŁEGO ZBIORU ZASTRZEŻONEGO

ipn.gov.pl, wpolityce.pl
fot. IPN.gov.pl

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ IPN udostępnił akta zbioru zastrzeżonego ■■ została wyłączona