■■ Nikt nie odbierze Wałęsie miejsca w historii! ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ by Maciejewski Kazimierz on 4 lutego 2017

Wojskówce udało się umieścić swoją wtykę zalegendowaną jako uczestnik, jeśli nie jeden z liderów, protestów grudniowych 1970, najpierw w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, a później na czele 10-o milionowego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, jakim w istocie była „S”.

Dzięki Bolkowi w Gdańsku i Świętemu w Szczecinie – głównych ośrodkach buntu, reżim niczym nie nękany mógł spokojnie przygotowywać przez rok stan wojenny, a wiemy, że rozpoczął je jeszcze przed podpisaniem porozumień sierpniowych, kiedy to unosił się teatralnie honorem na najmniejsze wątpliwości co do przestrzegania porozumień przez stronę rządową po zakończeniu strajku. Po podpisaniu porozumień wykorzystywał wtyki na różne sposoby m.in. w propagandzie dyskredytującej Związek. Ponadto, wtyki, zwłaszcza te najwyżej ulokowane dawały pewność, że wszystko będzie pod kontrolą, nawet gdyby coś zaczęło iść nie tak.

Najśmielsze oczekiwania bezpieki przeszło uczynienie z Bolka prezydenta i to rękami obozu niepodległościowego. Obozu, trzeba pamiętać nieświadomego stopnia zaprzedania się, nieświadomego identyfikowania się Wałęsy z PRLem, aż do 2008 roku, kiedy to pojawiły się praca Pawła Zyzaka i książka Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka. Obozu nieświadomego tego, że cwany gamoń z Popowa postępował, jak można się domyślać, ściśle według instrukcji wojskówki pod której parasol przeszedł, jestem przekonany, w 1978, gdy kontaktował się z ludźmi WZZW.

Już jako prezydent zdołał skutecznie zastopować obóz niepodległościowy i rozpostrzeć parasol ochronny nad rosyjską agenturą wraz ze wszystkimi polskojęzycznymi odnogami i ich tajnymi współpracownikami. Pieczę nad całością sprawowała Rosja dysponując pełną dokumentację PRLu: gen Buła jeszcze w 1990 przesyłał do Moskwy mikrofilmy. Z tych zasobów nic nie spłonęło. Pożegnanie z absurdalną ideologią i jawną zależnością od Rosji dzięki Bolkowi odbywało się pod niejawną kontrolą i z zachowaniem, a nawet powiększaniem przywilejów i korzyści majątkowych beneficjentów PRLu oraz dokooptowanych według potrzeb, skorumpowanych dawnych gwiazd S z domieszką Pożytecznych.

Oczywiście Bolek nie był jedyną wtyką, dzięki której klawisze baraku „PRL” w obozie socjalistycznym i ich pomazańcy przez 26 lat z krótkimi przerwami robili nas jak chcieli. Wszyscy okopali się i łatwo nie ustąpią. Wiedzą, co mają za uszami, wiedzą co im grozi, gdy to wyjdzie na jaw.

Janko Walski • naszeblogi.pl
fot. facebook

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ Nikt nie odbierze Wałęsie miejsca w historii! ■■ została wyłączona