■■ NIETYKALNA KASTA ■■

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ różne by Maciejewski Kazimierz on 13 lutego 2017

Nie płacą ZUS. Emerytury ponad 10tys. PLN! I mówią, że równość wobec prawa jest naczelną zasadą Konstytucji…

Nie wszyscy wiedzą, że pensje sędziów nie są obciążone składkami ZUS. Pomimo tego ich emerytury są znacznie wyższe od przeciętnych. Grupa ta jest jedną z kilku – wyjątkowo uprzywilejowanych – grup zawodowych w Polsce, która kosztem reszty społeczeństwa otrzymuje nadzwyczajne benefity.

Ciekawe jakby do zagadnienia podszedł Trybunał Konstytucyjny?
Co z naczelną zasadą Konstytucji RP, jaką jest równość wobec prawa?
Ile lat jeszcze musi upłynąć, abyśmy dojrzeli do prawdziwej reformy systemu?

Artykuł 2 Konstytucji RP stanowi, że

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

Artykuł 32 Konstytucji dodaje:

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

Powstaje pytanie – jak dwa powyżej cytowane artykuły Konstytucji mają się do art. 91 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który de facto zwalnia sędziów z obowiązku płacenia składek ZUS? Czytamy w nim bowiem, że: „Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne”. Co więcej – mimo, iż przeciętny Kowalski wyłożył przez całe swoje zawodowe życie setki tysięcy złotych w składkach na ubezpieczenia społeczne, a przeciętny sędzia nie zapłacił z tego tytułu ani jednej złotówki, to obecna przeciętna emerytura sędziowska stanowi wielokrotność emerytury przeciętnego Kowalskiego!

Darek Matecki • prawicowyinternet.pl
fot. Screen z TVP – na zdjęciu: sędzia Tujeja, „symbol niezawisłości” sędziowskiej.

Reklamy

Możliwość komentowania ■■ NIETYKALNA KASTA ■■ została wyłączona