■■ Oświadczenie środowisk narodowych ■

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 11 lutego 2017

Siedem czołowych polskich organizacji narodowych wydało oświadczenie, w którym odnoszą się do powagi i misji szczerzenia polskiej Idei Narodowej. Ma to związek ze szkodliwą działalnością środowisk, których działacze podają się na narodowców. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Oświadczenie środowisk narodowych ■ została wyłączona

■■ Opozycja łamie konstytucję ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia, ■ relacje by Maciejewski Kazimierz on 12 stycznia 2017

Przegląd Tygodnia w klubie Ronina – Krystyna Pawłowicz, Józef Orzeł (more…)

Możliwość komentowania ■■ Opozycja łamie konstytucję ■■ została wyłączona

■■ Oświadczenie o anarchizowaniu przez opozycję życia publicznego w Polsce

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 19 grudnia 2016

Poznań, 18.12.2016 r.

O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj…
O, Panie, coś z krzyża przebaczył
Ojczyznę naszą w pieczy miej
A wszystkich kłamców i krętaczy
Zawrócić ze złej drogi chciej.

(more…)

Reklama

Możliwość komentowania ■■ Oświadczenie o anarchizowaniu przez opozycję życia publicznego w Polsce została wyłączona

■■ Oświadczenie w sprawie reformy szkolnictwa

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 listopada 2016

Środowiska naukowe skupione wokół Akademickich Klubów Obywatelskich w pełni popierają  założenia i sposób realizacji reformy szkolnictwa w Polsce, i równocześnie deklarują pełną gotowość wspierania konstruktywnych działań w tej sferze. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Oświadczenie w sprawie reformy szkolnictwa została wyłączona

■■ Sprzeciw AKO wobec przyznania medalu UAM Adamowi Michnikowi

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 23 października 2016

…”Intencją mojej wypowiedzi nie jest próba zdyskredytowania kogokolwiek, w tym laureata uniwersyteckiego medalu, a jedynie upomnienie się o honor i dobre imię mojej Almae Matris Posnaniensis, w tym także jej środowiska akademickiego” … (more…)

Możliwość komentowania ■■ Sprzeciw AKO wobec przyznania medalu UAM Adamowi Michnikowi została wyłączona

■■ O ś w i a d c z e n i e JERZEGO ZALEWSKIEGO ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 8 września 2016

Zwracam się do tych, którzy przez ostatnie siedem lat śledzili moją walkę o powstanie filmu „Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać” …

7 września 2016

Szanowni Państwo! Zwracam się do tych, którzy przez ostatnie siedem lat śledzili moją walkę o powstanie filmu „Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać” i byli tej walce przychylni, często do tego stopnia, że w najtrudniejszych chwilach produkcji wspomagali ją finansowo. Jeszcze raz dziękuję Wam za to.

Jednak należy Wam się wyjaśnienie, dotyczące losów powstałego już filmu, a także moich losów w Polsce „dobrej zmiany”,  po sześciu latach walki o autorską niezależność. Film miał prapremierę z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej 29 lutego tego roku. Dochodziły mnie głosy, że w związku z obecnością na premierze Prezydenta TVP przewidywała transmisję bezpośrednią tego wydarzenia, czy chociaż relację w „Wiadomościach”, w wyniku czyjejś decyzji do tego jednak nie doszło. Telewizję publiczną przejęła „dobra zmiana” w grudniu i miałem wrażenie, że z wroga mojego filmu numer 1 bądź numer 2 po PISF-ie, TVP stanie się jego sojusznikiem. Już w grudniu 2015 starałem się skontaktować z prezesem Jackiem Kurskim – bez rezultatu. Oczywiście trudno było liczyć na to, że nowy prezes TVP szybko wyrówna straty, jakie poniosła produkcja filmu za sprawą tej instytucji, ale liczyłem na to, że nowe władze Telewizji wspomogą promocję filmu poprzez zainteresowanie nim swojej szerokiej widowni. Odniosłem wrażenie, tak w miesiącach przed premierą filmu, jak w miesiącach po premierze, kiedy film był eksploatowany w kinach, że w telewizji podjęto decyzję, aby „Historii Roja” nie promować, co przy tak naprawdę niechętnej postawie dystrybutora filmu, „Kino Świat”, miało decydujące znaczenie w dotarciu filmu do szerokiej polskiej widowni.
Sprawę mojego konfliktu z dystrybutorem „Historii Roja” oraz niedopuszczenia filmu do Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni przedstawię osobno w najbliższym czasie.

Szanowni Państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli – oczywiście jestem zwolennikiem „dobrej zmiany”. Bardzo dumny jestem z programu „500+”,  jestem optymistą co do działań ministra Morawieckiego w gospodarce, bardzo szanuję aktywność ministra Antoniego Macierewicza, nie tylko w odbudowie polskiego wojska ale i polskiej tożsamości, jak wielu liczę dni do końca kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego, trudno przecenić to, że demokracja odsunęła do władzy ludzi skorumpowanych, szkodliwych dla Polski. Wydaje mi się jednak, że „dobra zmiana” nie dotyczy na razie ani polskiej kultury, ani mediów. Nie dotyczy też mnie. Bezskutecznie wielokrotnie próbowałem się skontaktować z prezesem Kurskim nie tylko w sprawie promocji „Historii Roja” i rekompensaty wobec działania poprzednich zarządów Telewizji, ale także w kwestii moich planów zawodowych, na przykład złożonych wcześniej scenariuszy, nowych projektów czy wreszcie ponownej emisji moich produkcji realizowanych dla TVP – dokumentów i teatrów TV.

Szanowni Państwo, zawód reżysera filmowego próbuję wykonywać od około 25 lat. Dosyć szybko zrozumiałem, że aby być współczesnym artystą należy planować i realizować rzeczy właściwie w naszej przestrzeni publicznej niemożliwe: mówić prawdę w imieniu zagrożonej tożsamości narodu. Brzmi to jak brzmi, w każdym razie środowiska dominujące w mediach i kulturze lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych właśnie taką postawę fanatycznie zwalczały i zwalczają. Środowiska te nie były dla mnie nigdy żadną pokusą, zawsze były dla mnie nieistotne, koniunkturalne i pozbawione tej cechy, dopiero przy której talent ma sens – charakteru. Więc nigdy z nimi nie byłem, co owocowało kompletnym zamilczaniem mnie i mojej twórczości przez wszystkie centra opiniotwórcze. Więc przemilczano filmy dokumentalne: „Szpiedzy – świadkowie historii”, „Oszołom”, „Był raz dobry świat”, „Dysydent końca wieku”, „Teatr wojny”; spektakle Teatru TV: „Kość w gardle” wg Stefana Themersona, „Kwatera Bożych pomyleńców” według Władysława Zambrzyckiego, „Psie głowy” wg Marka Nowakowskiego; filmy fabularne: „Czarne słońca” i „Gnoje”. Zamilczany nie był film dokumentalny „Tata Kazika”, ale to dlatego, że Stanisław Staszewski był ocalonym przez pisane piosenki ubekiem (więc niejako zmieściłem się w obowiązującym paradygmacie) oraz „Obywatel poeta” o Zbigniewie Herbercie, o którego zatrzymaniu przez TVP dowiedzieli się internauci i przez swój protest doprowadzili do jego emisji. W efekcie pozostając poza środowiskiem filmowym, ponieważ byłem zamilczany, o mojej artystycznej podróży wiedziało dosyć wąskie grono widzów. Bez sprzeciwu zgadzałem się na tę samotność nie dlatego, że liczyłem na lepsze czasy, bo na nie nie liczyłem, ale dlatego, iż tak rozumiałem wypełnianie misji, za którą uważam wykonywanie zawodu reżysera filmowego, którego głównym i najważniejszym twórczym elementem jest niezależność. Skoro jednak te lepsze czasy przyszły, ja, mając doświadczenie wieloletniej wojny o niezależny kształt artystyczny i wolne słowo, wydawałoby się, będę potrzebny w odwojowaniu i odfałszowaniu polskiej kultury. Ponieważ, jak się okazuje, nie jestem, na własnym przykładzie chyba się to najlepiej czuje, zapala mi się alarmowe światełko – w jaką stronę ma zmierzać odwojowane państwo bez odwojowanej kultury.

W związku z powyższym zdecydowałem się na upublicznienie mojego listu do Prezesa TVP SA, Jacka Kurskiego z 8 sierpnia tego roku, co zresztą w tym liście zapowiedziałem. Przedstawiam również całą moją jednostronną korespondencję z panem Prezesem.
Sukcesywnie będę się także starał przedstawić Państwu kulisy sytuacji, w jakiej znalazłem się ja i mój film „Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać”.

Z poważaniem
Jarzy Zalewski

Do Prezesa Jacka Kurskiego

8 sierpnia 2016

Szanowny Panie Prezesie,
Jacku

Myślę, że nie zdziwisz się, jeśli określę Twoją postawę wobec mnie i filmu „Historia Roja” od momentu, kiedy zostałeś prezesem TVP SA, jako przejaw chamstwa i buty władzy. Pozwolisz, że uzasadnię swoje stanowisko.
W momencie, kiedy zostałeś prezesem Telewizji, ja byłem po sześciu latach walki w obronie filmu „Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać” i wbrew wszystkiemu, właściwie jako bankrut, ale z ukończoną postprodukcją filmu, właśnie przygotowywałem się do jego premiery. Ponieważ źródłem moich wieloletnich kłopotów był PISF i TVP SA, miałem nadzieję, że jako prezes TVP będziesz miał jakąkolwiek empatię dla mojej sytuacji. Dlatego poprosiłem Jarka Rybickiego, naszego wspólnego znajomego, a montażystę „Historii Roja”, o kontakt z Tobą. Bez rezultatu. W związku z tym skontaktowałem się z Maciejem Staneckim, członkiem Zarządu TVP SA, a potem z Krzysztofem Czabańskim, wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i obu przedstawiłem obszerny list z prośbą, by przekazano go Tobie, w którym wyjaśniłem swoją dramatyczną sytuację jako producenta filmu i zaproponowałem korektę aneksu łączącego mnie z TVP w sprawie serialu, rozumiejąc, że nowe władze Telewizji zaakceptują moją prośbę o zapłatę za dwa odcinki serialu (miały być 3, powstało 5, poprzedni Zarząd zapłacił mi za 3). Przedstawiłem też propozycję mojej autorskiej współpracy z Telewizją, myśląc, że jeśli kontynuować moją karierą zawodową, to kiedy, jak nie teraz. Przypomniałem również o moich produkcjach będących własnością TVP SA, które można by ponownie emitować. Obaj panowie potwierdzili przekazanie Ci mojego listu, ale żadnej odpowiedzi z Twojej strony nie otrzymałem.

Na premierze filmu 29 lutego 2016 r. nie byłeś łaskaw nawet do mnie podejść – czy przez to, że uważałeś się za tak ważną figurę, czy przez to, że czułeś się niezręcznie z powodu braku odpowiedzi na mój list – nie wiem, w każdym razie zachowałeś się jak nadęty wał. Zresztą co do premiery, którą zaszczycił swoją obecnością Prezydent RP Andrzej Duda, doszły mnie głosy, że właśnie w związku z jego obecnością, Telewizja miała transmitować to wydarzenie. Oczywiście tak się nie stało.

Do pewnego stopnia właściwie Cię rozumiem. Myślę, że jesteś zakładnikiem własnego pragnienia, by być prezesem telewizji, zgadzając się na to, że nie jesteś, pełniąc tę funkcje, samodzielny. Czy obsadzenie w roli szefa Agencji Filmowej Wojciecha Hoflika to na pewno Twój autorski projekt? Faceta, który przez 6 lat, najpierw z ramienia TVP, później PISF-u blokował powstanie filmu „Historia Roja”. A może projekt ten jest autorstwa Jana Tomaszewskiego, Twojego nad-doradcy? Dlatego specjalnie nie dziwiłem się, choć było to brzemienne w skutkach dla losów mojego filmu, że Telewizja z Twoim zarządem na czele kompletnie nie promowała filmu w swoich programach w miesiącach luty – kwiecień, tych najważniejszych dla dystrybucji kinowej filmu. Telewizja, która włożyła w ten film 6 mln zł, a na premierze był Prezydent RP, frontman „dobrej zmiany. Owszem, wystąpiłem w programie pani Grażyny Torbickiej pt. „Kocham kino”, w którym pani redaktor była łaskawa ocenzurować moją bymoże najistotniejszą w tym programie wypowiedź. Napisałem w tej sprawie do Ciebie kolejny list. Oczywiście pozostał bez odpowiedzi, ku mojemu jednak zdziwieniu, dowiedziałem się, że powołałeś się na niego na sejmowej Komisji Kultury, kiedy uzasadniałeś zwolnienie pani Torbickiej. Ponownie więc napisałem do Ciebie, zwracając uwagę, że skoro się na mnie publicznie powołujesz, to może byś się jednak ze mną spotkał. Oczywiście odpowiedzi nie uzyskałem.

W lipcu tego roku przypadkowo spotkaliśmy się przy plaży w Brzeźnie, no i w ramach tego przypadku zgodziłeś się na nasze spotkanie na Woronicza. Spotkanie było wielokrotnie przekładane, a ponieważ w międzyczasie okazało się, że zespół selekcyjny Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni nie dopuścił mojego filmu do konkursu głównego z przyczyn czysto politycznych i tym bardziej zależało mi na spotkaniu z prezesem TVP S. A. (w końcu Telewizja jest jednym z organizatorów Festiwalu), gdy dowiedziałem się o kolejnym, wielodniowym przełożeniu spotkania, pomyślałem, że miara chamstwa się przebrała. Przez osiem miesięcy nie byłeś w stanie się ze mną spotkać, a przypadkowe spotkanie przy plaży dało mi na to złudną nadzieję. Nadzieję na uratowanie dla polskiej widowni kompletnie zniszczonego przez dystrybucję i brak promocji ze strony Telewizji filmu, a także nadzieję na kontynuację przeze mnie pracy zawodowej.

Szanowny Panie Prezesie, gdyby Cię usunięto z tej funkcji, doradzałbym tym, którzy to uczynią, by Cię zostawiono na stanowisku szefa informacji TVP, bo w czasach dominacji lewicowych, nieprzychylnych rządom Jarosława Kaczyńskiego mediów „papierowych” i elektronicznych z przewagą kapitału zagranicznego, twój sposób zarządzania programami informacyjnymi , z tupetem i dociskaniem butem faktów, jest skuteczny i obecnie konieczny. Jednak usunięcie Cię z funkcji prezesa nie byłoby dla Telewizji ani dla kultury polskiej żadną stratą. Powodowany kluczeniem politycznym dokonujesz nic nie wnoszących zmian personalnych, a programowo w sferze kultury nie inicjujesz odwojowania przestrzeni zajętej przez postkomunistów. Myślę, że to nie ten rozmiar kapelusza na tak poważne wyzwania stojące przed Polską.
Na koniec chcę Panu Prezesowi oświadczyć, że z uwagi na kompletny brak kontaktów przez 8 miesięcy oraz sześcioletnie utrudnianie pracy zawodowej przez TVP S. A. noszę się z zamiarem wystąpienia na drogę sądową przeciwko tej instytucji, żądając odszkodowania w wysokości 1,5 mln zł.

Pozwolisz, że tym razem ten list upublicznię.

Z poważaniem
Jerzy Zalewski

Jerzy Zalewski • historia-roja.pl
fot. historia-roja.pl

Możliwość komentowania ■■ O ś w i a d c z e n i e JERZEGO ZALEWSKIEGO ■■ została wyłączona

■■ APEL DO RZĄDU, SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 lipca 2016

… uznajemy za niezbędne, aby osobom, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej, z mocy ustawy przysługiwały choć takie same uprawnienia, jakie kombatantom militarnym przyznaje ustawa o kombatantach.

(more…)

Możliwość komentowania ■■ APEL DO RZĄDU, SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ ■■ została wyłączona

■■ Szef Kolegium IPN: Prezes Instytutu powinien być osobą z charakterem

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 czerwca 2016

Na stanowisko prezesa IPN potrzebna jest osoba z charakterem, potrafiąca osiągać cele, wyważona i konsekwentna – mówi przewodniczący Kolegium IPN prof. Jan Draus. Zaznaczył, że Kolegium po wyborze prezesa chce mu pomagać jako organ doradczo-opiniodawczy. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Szef Kolegium IPN: Prezes Instytutu powinien być osobą z charakterem została wyłączona

■■ RUCH NARODOWY złożył wniosek o Trybunał Stanu dla b. ministra MSW

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 13 Maj 2016

„Proponujemy PiS, by zajęło się Tuskiem, a my zajmujemy się Sienkiewiczem” (more…)

Możliwość komentowania ■■ RUCH NARODOWY złożył wniosek o Trybunał Stanu dla b. ministra MSW została wyłączona

■■ „Na naszych oczach zawiązała się kolejna Targowica czerpiąca ogromną pomoc od swoich zagranicznych mocodawców”

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 10 Maj 2016

Oświadczenie stowarzyszeń kombatanckich (more…)

Możliwość komentowania ■■ „Na naszych oczach zawiązała się kolejna Targowica czerpiąca ogromną pomoc od swoich zagranicznych mocodawców” została wyłączona

■■ Oświadczenie ONR ws. obchodów w Białymstoku ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 21 kwietnia 2016

Zestawianie nas z faszystami to opluwanie pamięci o polskich bohaterach (more…)

Możliwość komentowania ■■ Oświadczenie ONR ws. obchodów w Białymstoku ■■ została wyłączona

■■ Wspólne oświadczenie Morawieckiego i Zwiercan

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 18 kwietnia 2016

Kornel Morawiecki i Małgorzata Zwiercan wystąpili dziś z wspólnym oświadczeniem (more…)

Możliwość komentowania ■■ Wspólne oświadczenie Morawieckiego i Zwiercan została wyłączona

■■ III RP zmajstrowana rękami UBecji

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 18 lutego 2016

Bez złudzeń. (more…)

Możliwość komentowania ■■ III RP zmajstrowana rękami UBecji została wyłączona

■■ A P E L Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 9 lutego 2016
Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Marszałek Senatu, kluby parlamentarne oraz media

(more…)

Możliwość komentowania ■■ A P E L Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej ■■ została wyłączona

■■ Orędzie noworoczne PREZYDENTA Rzeczypospolitej Polskiej

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 1 stycznia 2016

będę prowadził aktywną politykę zagraniczną, broniąc politycznych i gospodarczych interesów Rzeczypospolitej, broniąc jej wizerunku i dobrego imienia na świecie oraz dbając o przebywających za granicą Polaków (more…)

Możliwość komentowania ■■ Orędzie noworoczne PREZYDENTA Rzeczypospolitej Polskiej została wyłączona

■■ STOP obcej interwencji w wewnętrzne sprawy Polski! ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 21 grudnia 2015

Musimy zaprotestować!

To nie pierwszy raz, kiedy wypowiedzi wysokich unijnych urzędników bezpośrednio uderzają w Polskę. Martin Schulz, który teraz dopatruje się w naszym kraju „zamachu stanu”, kwestionując tym samym suwerenny wybór dokonany przez Polaków przy urnach, jeszcze niedawno groził Polsce użyciem siły, jeśli nie zgodzimy się na przyjęcie wymuszonej przez Unię liczby nielegalnych imigrantów.

Z jego inicjatywy już w styczniu 2016 roku Parlament Europejski debatować będzie nad rzekomym zagrożeniem dla demokracji, które po ostatnich wyborach miałoby unosić się nad Polską!

Tego typu wypowiedzi i decyzje są bardzo niepokojące, wyraźnie bowiem wskazują na prawdziwe intencje eurokratów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego pragnie podporządkować sobie jeden z największych krajów członkowskich, roszcząc sobie prawa do dyktowania nam formy rządu i kształtu uchwalanego prawa.

Musimy zaprotestować przeciwko takim praktykom!

Przyzwolenie na nie oznacza wyrzekanie się kolejnych obszarów niepodległości, okupionej ogromem wieloletnich cierpień kolejnych pokoleń Polaków.

Wyślij list do Martina Schulza, a także do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera oraz do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, z żądaniem zaprzestania ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski i bezpodstawnego kwestionowania procesu demokratycznego w naszym kraju!

protestuj.pl

Możliwość komentowania ■■ STOP obcej interwencji w wewnętrzne sprawy Polski! ■■ została wyłączona

■■ Oświadczenie popierające działania demokratycznie wybranych władz Rzeczypospolitej Polskiej ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 20 grudnia 2015
W dniu 19.12.2015 r. w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie odbył się zjazd krajowych organizacji b. więźniów politycznych, internowanych oraz działaczy niepodległościowych. W spotkaniu mi.in. udział brała p. Zofia Romaszewska. W związku z brutalnymi atakami na działania rządu oraz prezydenta zebrani m.in. wydali Oświadczenie popierające działania demokratycznie wybranych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród popierających znajdują się podpisy legendarnych przywódców „Solidarności” Andrzeja Rozpłochowskiego z Katowic i Andrzeja Sobieraja z Radomia.

(more…)

Możliwość komentowania ■■ Oświadczenie popierające działania demokratycznie wybranych władz Rzeczypospolitej Polskiej ■■ została wyłączona

■■ „Przyjmując ideały „Solidarności” zbudujemy Rzeczpospolitą naszych marzeń” ■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 14 grudnia 2015

„Przyjmując ideały „Solidarności” zbudujemy Rzeczpospolitą naszych marzeń”. (more…)

Możliwość komentowania ■■ „Przyjmując ideały „Solidarności” zbudujemy Rzeczpospolitą naszych marzeń” ■■ została wyłączona

■■ Komitet Obrony Totalitaryzmu

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 9 grudnia 2015

Bronią demokracji w kraju, bronią jej też z zagranicy, ale czy do końca mają świadomość, czego tak naprawdę bronią (zwłaszcza szeregowi członkowie KOD)? (more…)

Możliwość komentowania ■■ Komitet Obrony Totalitaryzmu została wyłączona

■■ Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone dnia 3.12.2015 r.

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 4 grudnia 2015

… decyzje narodu i jego przedstawicieli powinny być w pierwszej kolejności podstawą inicjatyw ustawodawczych. To istota demokracji. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone dnia 3.12.2015 r. została wyłączona

■■ Zdegradować generała Kiszczaka!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 16 czerwca 2015

Apel POKiN (more…)

Możliwość komentowania ■■ Zdegradować generała Kiszczaka! została wyłączona

★☭ Usunąć relikty komunizmu ▀

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 24 kwietnia 2015

Apel kombatantów do władz o prawne zakazanie obecności symboli komunistycznych w przestrzeni publicznej (more…)

Możliwość komentowania ★☭ Usunąć relikty komunizmu ▀ została wyłączona

✈■ Wniosek AKO o powołanie międzynarodowej komisji do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej ▀▀▀▀▀▀

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 13 kwietnia 2015
W dniu piątej rocznicy tragedii smoleńskiej, na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154 z 10.4.2010, Akademickie Kluby Obywatelskie z Poznania, Krakowa, Łodzi i Warszawy zgłosiły Wniosek o powołanie międzynarodowej komisji do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Wniosek został odczytany przez profesora Stanisława Mikołajczaka.

(more…)

Możliwość komentowania ✈■ Wniosek AKO o powołanie międzynarodowej komisji do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej ▀▀▀▀▀▀ została wyłączona

■■ UKONSTYTUOWAŁ SIĘ AKADEMICKI KOMITET HONOROWY DOKTORA ANDRZEJA DUDY

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 27 lutego 2015

… powołujemy Akademicki Komitet Honorowy doktora Andrzeja Dudy. (more…)

Możliwość komentowania ■■ UKONSTYTUOWAŁ SIĘ AKADEMICKI KOMITET HONOROWY DOKTORA ANDRZEJA DUDY została wyłączona

■■ Ewa Stankiewicz: Oświadczenie na temat protestu przeciwko oszustwom wyborczym i pobytu w siedzibie PKW

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 4 grudnia 2014

Oświadczenie Ewy Stankiewicz w związku z fałszywymi informacjami medialnymi na temat protestu przeciwko oszustwom wyborczym w Polsce i na temat pobytu w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Ewa Stankiewicz: Oświadczenie na temat protestu przeciwko oszustwom wyborczym i pobytu w siedzibie PKW została wyłączona

■■ Oświadczenie AKO w sprawie wyborów samorządowych

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 27 listopada 2014

… wyborczy chaos obserwowany nie po raz pierwszy oraz brak poważnej reakcji Prezydenta RP i premiera rządu na zaistniałą sytuację budzi nasz zdecydowany protest. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Oświadczenie AKO w sprawie wyborów samorządowych została wyłączona

■■ O UWOLNIONYCH OD ILUZJI

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 25 listopada 2014

U podstaw nieskutecznych i nieracjonalnych działań zawsze leży błąd poznawczy. (more…)

Możliwość komentowania ■■ O UWOLNIONYCH OD ILUZJI została wyłączona

■■ OŚWIADCZENIE SOLIDARNYCH 2010

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 22 listopada 2014

Publikujemy oświadczenie, które wystosował Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010 w związku z zatrzymaniem w nocy 20/21 listopada osób protestujących przeciwko niezgodnej z wszelkimi zasadami demokracji pracy Państwowej Komisji Wyborczej. (more…)

Możliwość komentowania ■■ OŚWIADCZENIE SOLIDARNYCH 2010 została wyłączona

■■ Oświadczenie AKO po III Konferencji Smoleńskiej

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 4 listopada 2014

oświadczenie (more…)

Możliwość komentowania ■■ Oświadczenie AKO po III Konferencji Smoleńskiej została wyłączona

■■ APEL O OBYWATELSKĄ UCZCIWOŚĆ PAŃSTWA

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ listy, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 października 2014

Apel Stowarzyszeń i środowisk opozycji antykomunistycznej (more…)

Możliwość komentowania ■■ APEL O OBYWATELSKĄ UCZCIWOŚĆ PAŃSTWA została wyłączona

■■ Nigdy więcej Jałty

Posted in ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 17 września 2014

Deklaracja posłów do Parlamentu Europejskiego w 75 rocznice sowieckiej agresji w 1939 r. przeciw państwom Europy Środkowej. (more…)

Możliwość komentowania ■■ Nigdy więcej Jałty została wyłączona

☞ Oświadczenie SDP w sprawie aresztowania Grzegorza Brauna

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 2 sierpnia 2014

Apelujemy o natychmiastowe uwolnienie Grzegorza Brauna ! (more…)

Możliwość komentowania ☞ Oświadczenie SDP w sprawie aresztowania Grzegorza Brauna została wyłączona

■UWOLNIĆ GRZEGORZA BRAUNA!

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 lipca 2014

WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI PROTESTACYJNEJ – 2.08 sobota GODZ. 16
przed aresztem Wrocław ul. Świebodzińska 2 (more…)

Możliwość komentowania ■UWOLNIĆ GRZEGORZA BRAUNA! została wyłączona

☞ Oświadczenie prezesa IPN w sprawie gen. Jaruzelskiego ☚◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 27 Maj 2014

… wyrażam opinię, że nie można pogodzić pamięci o ofiarach systemu totalitarnego z honorowaniem pogrzebem państwowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach człowieka, który poświęcił większość swojego życia służbie reżimowi komunistycznemu. (more…)

Możliwość komentowania ☞ Oświadczenie prezesa IPN w sprawie gen. Jaruzelskiego ☚◙◙ została wyłączona

☞ Oświadczenie Sławomira Cenckiewicza w związku z groźbami Lecha Wałęsy ■■■■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 5 Maj 2014

Ewentualny proces sądowy będzie okazją do zaprezentowania nowych źródeł, świadków i okoliczności odsłaniających również inne skrywane fragmenty życiorysu L. Wałęsy. (more…)

Możliwość komentowania ☞ Oświadczenie Sławomira Cenckiewicza w związku z groźbami Lecha Wałęsy ■■■■■ została wyłączona

☞ Oświadczenie ws Dżemilewa i Krymu ■■■

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 24 kwietnia 2014

Polska, dn. 23 kwietnia 2014r. (more…)

Możliwość komentowania ☞ Oświadczenie ws Dżemilewa i Krymu ■■■ została wyłączona

APEL do działaczy podziemia solidarnościowego, kombatantów, polityków i działaczy samorządowych oraz ludzi dobrej woli! ■■■■■■

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 6 kwietnia 2014

Rozumiecie, czy nie rozumiecie?! (more…)

Możliwość komentowania APEL do działaczy podziemia solidarnościowego, kombatantów, polityków i działaczy samorządowych oraz ludzi dobrej woli! ■■■■■■ została wyłączona

☞ Apel działaczy opozycji antykomunistycznej do społeczności międzynarodowej ☚◙◙◙◙ podpisz !

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 2 marca 2014

Podpisz ten apel i podaj dalej! (more…)

Możliwość komentowania ☞ Apel działaczy opozycji antykomunistycznej do społeczności międzynarodowej ☚◙◙◙◙ podpisz ! została wyłączona

☞ Kłamliwy bełkot spod wyblakłej aureoli ☚◙◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 19 lutego 2014

Dwadzieścia pięć lat temu dokonał się w Polsce cud Okrągłego Stołu.  (more…)

Możliwość komentowania ☞ Kłamliwy bełkot spod wyblakłej aureoli ☚◙◙◙◙◙ została wyłączona

Oświadczenie AKO w sprawie zniekształcania dyskursu publicznego przez środowiska wywodzące się ze służb specjalnych PRL ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 6 lutego 2014

Poznań, 5 lutego 2014 r.

(more…)

Możliwość komentowania Oświadczenie AKO w sprawie zniekształcania dyskursu publicznego przez środowiska wywodzące się ze służb specjalnych PRL ☚◙◙◙◙ została wyłączona

Oświadczenie Kongresu Mediów Niezależnych w sprawie programu „Bliżej” ☚◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 11 stycznia 2014

II Kongres Mediów Niezależnych podczas swoich obrad w Warszawie 6 czerwca 2013r. podjął uchwałę w obronie programu „Bliżej” Jana Pospieszalskiego. (more…)

Możliwość komentowania Oświadczenie Kongresu Mediów Niezależnych w sprawie programu „Bliżej” ☚◙◙◙ została wyłączona

Oświadczenie Krzysztofa Wyszkowskiego po odrzuceniu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku „skargi o wznowienie postępowania” w sprawie z powództwa Lecha Wałęsy ☚◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia, Wyszkowski Krzysztof by Maciejewski Kazimierz on 16 grudnia 2013

Dzisiejszą decyzję sadu należy uznać za kolejny objaw tragicznej sytuacji w jakiej znajduje sie polski wymiar sprawiedliwości. (more…)

Możliwość komentowania Oświadczenie Krzysztofa Wyszkowskiego po odrzuceniu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku „skargi o wznowienie postępowania” w sprawie z powództwa Lecha Wałęsy ☚◙◙◙ została wyłączona

„Cyrankiewicz workami wywoził akta na temat swojej roli w obozie w Oświęcimiu” ☚◙◙◙◙ porzeczytaj

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia, ■ wywiady by Maciejewski Kazimierz on 10 grudnia 2013

czyli jak zakłamano pamięć o Witoldzie Pileckim (more…)

Możliwość komentowania „Cyrankiewicz workami wywoził akta na temat swojej roli w obozie w Oświęcimiu” ☚◙◙◙◙ porzeczytaj została wyłączona

✈ ☞ Oświadczenie AKO w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 3 grudnia 2013

…oczekujemy od polskich władz państwowych, zwłaszcza od władz zarządzających polską nauką, stworzenia polskim instytucjom naukowym i polskim uczonym organizacyjnych i finansowych warunków do szybkiego podjęcia badań nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej. (more…)

Możliwość komentowania ✈ ☞ Oświadczenie AKO w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską ☚◙◙◙◙ została wyłączona

Dość rozkradania Polski ! – APEL „Naszej Polski” ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 12 listopada 2013

Apel redakcji “Naszej Polski” (more…)

Możliwość komentowania Dość rozkradania Polski ! – APEL „Naszej Polski” ☚◙◙◙◙ została wyłączona

☞ Apel żołnierzy AK o reformę wymiaru sprawiedliwości ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 3 listopada 2013

„Wzywamy Pana Ministra do natychmiastowego podjęcia prac, które rozpoczną proces leczenia sądownictwa”  (more…)

Możliwość komentowania ☞ Apel żołnierzy AK o reformę wymiaru sprawiedliwości ☚◙◙◙◙ została wyłączona

Solidarni z Jadwigą Chmielowską. Wierzymy, że prawda zwycięży! ☚◙◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 12 października 2013

W związku z rozpoczynającym się procesem Jadwigi Chmielowskiej, członka Zarządu Stowarzyszenie Soldarni2010, skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Prezesa Ruchu Edukacji Narodowej i Członka Prezydium Kongresu Mediów Niezależnych, która została pozwana przez byłego prezesa Radia Katowice Wojciecha Poczachowskiego, wyrażamy swoją solidarność z Jadwigą Chmielowską.  (more…)

Możliwość komentowania Solidarni z Jadwigą Chmielowską. Wierzymy, że prawda zwycięży! ☚◙◙◙◙ została wyłączona

☞ Oświadczenie Alojzego Pietrzyka na słowa Wałęsy ☚◙◙◙◙ polecam !

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 1 października 2013

Alojzy Pietrzyk: Moja odpowiedz na bełkot Wałęsy w piątek tj. 27.09. rano w radio zet. (more…)

Możliwość komentowania ☞ Oświadczenie Alojzego Pietrzyka na słowa Wałęsy ☚◙◙◙◙ polecam ! została wyłączona

Środowiska niepodległościowe: Nie zgadzamy się na zastraszanie opozycji ☚◙◙◙◙ przeczytaj

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 września 2013

Informowaliśmy, że Rafael Budzbon, autor fotografii transparentu „Sikorski, odpowiesz za Smoleńsk”, został wezwany przez policję na przesłuchanie. (more…)

Możliwość komentowania Środowiska niepodległościowe: Nie zgadzamy się na zastraszanie opozycji ☚◙◙◙◙ przeczytaj została wyłączona

Oświadczenie w związku z oświadczeniem Rektorów Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej ☚◙◙◙◙ przeczytaj

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 25 września 2013

Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu z najwyższym zdumieniem przyjął oświadczenie rektorów Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy odcięli się od prac eksperckich znakomitych profesorów swoich uczelni. (more…)

Możliwość komentowania Oświadczenie w związku z oświadczeniem Rektorów Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej ☚◙◙◙◙ przeczytaj została wyłączona

Polonia nie pomoże nam w wyborach! ☚◙◙◙

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 10 sierpnia 2013

Nowa polonijna inicjatywa „Quo vadis”, aczkolwiek ze wszech miar godna propagowania, jest – moim zdaniem – kolejną próbą wykazania, że środowiska polonijne mają bądź chcą mieć istotny wpływ na sprawy polskie. (more…)

Możliwość komentowania Polonia nie pomoże nam w wyborach! ☚◙◙◙ została wyłączona

CZY KOMUNISTYCZNI OPRAWCY MAJĄ PRAWO DO EMERYTUR ? ☚◙◙◙◙ przeczytaj !

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 lipca 2013

Nie godzi się bohaterów walki o wolną Polskę tak niegodnie dzielić zwłaszcza, kiedy robić chcą to ich dawni koledzy i ludzie, którym świetnie się powodzi. (more…)

Możliwość komentowania CZY KOMUNISTYCZNI OPRAWCY MAJĄ PRAWO DO EMERYTUR ? ☚◙◙◙◙ przeczytaj ! została wyłączona

☞ Andrzej Rozpłochowski: NARÓD WETERANOM OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ☚ polecam !

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 30 lipca 2013

Andrzej Rozpłochowski – legendarny lider strajków Sierpnia 1980 roku w regionie śląsko-dąbrowskim i jeden z głównych współorganizatorów NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwraca się z apelem o wsparcie prac nad ustawą zabezpieczającą kwestie socjalno-bytowe weteranów opozycji antykomunistycznej. (more…)

Możliwość komentowania ☞ Andrzej Rozpłochowski: NARÓD WETERANOM OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ☚ polecam ! została wyłączona

☞ Plagiat Wybitnych Działaczy ☚◙◙◙ przeczytaj !

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 29 lipca 2013

… Bohaterowie – w swojej podstawowej liczbie – są wyniszczeni walką, biedni, wykluczeni i coraz szybciej odchodzą nie wierząc, że dożyją ze strony państwa chociaż odrobiny wdzięczności i zadośćuczynienia. … (more…)

Możliwość komentowania ☞ Plagiat Wybitnych Działaczy ☚◙◙◙ przeczytaj ! została wyłączona

Ks. bp. Jerzy Mazur rezygnuje przez Sakiewicza? ☚ przeczytaj

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 1 lipca 2013

Przedstawiamy oświadczenie wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – Anny Pietraszek, która wyjaśnia powody rezygnacji z udziału w Festiwalu OKNO. (more…)

Możliwość komentowania Ks. bp. Jerzy Mazur rezygnuje przez Sakiewicza? ☚ przeczytaj została wyłączona

Kolejna próba zawłaszczenia marszów w obronie TV Trwam ☚

Posted in ■ aktualności, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 19 czerwca 2013

Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk w specjalnym komunikacie odnosi się do poniedziałkowej publikacji w „Gazecie Polskiej Codziennie”, w którym Kluby „Gazety Polskiej” przypisują sobie organizacje marszu w Krakowie.  (more…)

Możliwość komentowania Kolejna próba zawłaszczenia marszów w obronie TV Trwam ☚ została wyłączona

„GODNOŚĆ” o sądach III RP i Kociołku ☚ polecam

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 2 Maj 2013

Oświadczenie Stowarzyszenia „GODNOŚĆ” zrzeszającego na Wybrzeżu byłych działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-98 (more…)

Możliwość komentowania „GODNOŚĆ” o sądach III RP i Kociołku ☚ polecam została wyłączona

„Czy ci, którym zabito bliskich, znajdą dziś siły, aby uwierzyć, że żyją w wolnej i sprawiedliwej Polsce?”

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 20 kwietnia 2013

Oświadczenie Stowarzyszenia Godność. (more…)

Możliwość komentowania „Czy ci, którym zabito bliskich, znajdą dziś siły, aby uwierzyć, że żyją w wolnej i sprawiedliwej Polsce?” została wyłączona

Deklaracja ideowa RUCHU NARODOWEGO ☚

Posted in ■ aktualności, ■ historia, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 27 marca 2013

„Największym bogactwem i gwarancją rozwoju Polski jest kilkadziesiąt milionów Polaków” (more…)

Możliwość komentowania Deklaracja ideowa RUCHU NARODOWEGO ☚ została wyłączona

Akcja. Przyłącz się do protestu „Historii Do Rzeczy” przeciwko zniesławianiu Armii Krajowej. Napisz do „Bilda”

Posted in ■ aktualności, ■ odkłamujemy HISTORIĘ, ■ oświadczenia by Maciejewski Kazimierz on 22 marca 2013

Niemiecki tabloid „Bild“ zamieścił kilka dni temu notkę, w której żołnierze Armii Krajowej zostali nazwani „nacjonalistami“ i „antysemitami“. Wszystkich mieszkańców Europy Wschodniej oskarżono natomiast o „powszechny antysemityzm“, który miał ułatwić „nazistom“ wymordowanie Żydów.  (more…)

Możliwość komentowania Akcja. Przyłącz się do protestu „Historii Do Rzeczy” przeciwko zniesławianiu Armii Krajowej. Napisz do „Bilda” została wyłączona