· odeszli od nas †

Listopad – każdego roku – przywołuje pamięć
o tych, którzy odeszli od nas na zawsze.

Zatrzymujemy się w codziennej gonitwie aby oddać się chwili refleksji o tych,
którzy zostawili w naszych sercach i w naszej pamięci swój niezatarty ślad.

Dzisiaj w tym miejscu nasze myśli wracają do tych, których życiowe drogi,
tak często różne, spotkały się przeszło trzydzieści lat temu w jednym punkcie
zwanym Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża.

Chociaż przychodzili z tak różnych miejsc i życiowych okoliczności to jednak nie było w tym przypadku.
Przyczyną była zazwyczaj ta sama wrażliwość na ludzką krzywdę i niemożność bezczynnego stania z boku.

Dzisiaj coraz częsciej brakuje wsród nas zarówno tych , których nazwiska rozpoznają niemal wszyscy
jak i tych zupełnie nieznanych. Jedni i drudzy mieli zostać zapomniani i wyrzuceni z kart naszej najnowszej historii.
Posród tych wyrzucanych bezlitośnie na smietnik historii są nasi przyjaciele, którzy w czasie kiedy wielu z nas
nie mogło przełamać strachu czy znależć w sobie swiatła nadziei, poswięcali czas , wysiłek i często dużo więcej
aby nas zarazić swą wiarą w lepsze jutro.

Dzisiaj w ich imieniu zwracamy się do wszystkich przyjaciół Wolnych Zwiazków Zawodowych Wybrzeża
o kilka chwil refleksji i zadumy, o jedno spojrzenie na ich twarze i być może swiatełko świecy.

Nie szukali sławy i nagród.
Za swą postawę otrzymywali często gorycz poniżenia.
Odeszli z naszego życia. Nie pozwólmy by odeszli z naszej pamięci.

* * *

ANDRZEJ BUTKIEWICZ

Urodzony 30 czerwca 1955 w Nidzicy. Zmarł 7 marca 2008 w Norton
k. Bostonu w USA.
Już w latach siedemdziesiątych był sygnatariuszem oświadczeń i komunikatów Studenckiego Komitetu Solidarności. Od 1978 działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Drukarz i kolporter niezależnych wydawnictw. Uczestnik manifestacji rocznicowych 11 listopada, Grudnia ’70, Konstytucji
3 maja. Brał udział w akcjach obrony prześladowanych. Jego mieszkanie było punktem kontaktowym WZZW. W sierpniu 1980 organizator słynnej „ Wolnej drukarni ” w Stoczni Gdyńskiej.
Po zakończeniu strajku współorganizator, a następnie kierownik drukarni MKZ Solidarność w Gdańsku. 13 grudnia 1981 internowany w obozie w Strzebielinku koło Wejherowa. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ( 2008 )

* * *

LECH KACZYŃSKI

Urodzony 18 czerwca 1949 w Warszawie.
Zginał 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem.
W 1976 zbierał pieniądze na pomoc represjonowanym robotnikom
po wydarzeniach czerwca w Radomiu i Ursusie. Od 1977 współpracownik Biura Interwencji KOR. Następnie działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, gdzie prowadził wykłady i szkolenia dla robotników z prawa pracy
i historii. Kolporter „ Robotnika Wybrzeża ”, „ Robotnika ” i „ Biuletynu Informacyjnego ” KSS KOR. W sierpniu 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej jako doradca MKS. W Solidarności m.in. szef Biura Interwencyjnego, członek ZR Gdańsk i delegat na I KZD. 13 grudnia 1981 internowany w obozie
w Strzebielinku koło Wejherowa. Od 2000 pełnił m.in. funkcje ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Był posłem na sejm, a następnie prezydentem Warszawy.
W 2005 wybrany został na urząd prezydenta RP. Odznaczony Orderem Orła Białego ( 2005 ), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ( 2005 ) oraz najwyższymi odznaczeniami Gruzji, Ukrainy, Słowacji i Czech.

* * *

STANISŁAW KOWALSKI

Urodzony 6 sierpnia 1938 w Chojnicach. Zmarł 20 stycznia 1987 w Gdańsku.
Od 1978 współpracownik Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
Doktor elektroniki Politechniki Gdańskiej. W 1980 wiceprzewodniczący KZ Solidarności Politechniki Gdańskiej. Założyciel, redaktor, kolporter Serwisu Informacyjnego „ Solidarność ” na tej uczelni. Po 13 grudnia kontynuował wydawanie „Serwisu Informacyjnego ”. Wpółpracownik pisma „ Poza Układem ”, a następnie redaktor biuletynu „ Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto ”. Kilkakrotnie aresztowany. W roku 1982 skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia. W 1985 ponownie skazany, tym razem na 1 rok więzienia z zawieszeniem
na 3 lata. Po aresztowaniu Andrzeja Gwiazdy w grudniu 1984 organizator i prowadzący modlitwy w intencji uwolnienia więzniow politycznych. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007)

* * *

MARIAN PIEKARSKI

Urodzony 15-go grudnia 1951 roku w Chełmnie.
Zmarł 28 sierpnia 2007 roku w Walnut Creek, w Kalifornii.
Od roku 1979 był działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
W swoim prywatnym mieszkaniu w Tczewie drukuje pismo „Robotnik Wybrzeża” i inne wydawnictwa podziemne. W Sierpniu 1980 organizuje strajk
w Fabryce Urządzeń Okrętowych „Techmet” w Pruszczu Gdańskim.
Jako przewodniczący Komtetu Strajkowego reprezentuje „Techmet”
(legitymacja nr 0010) w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zostaje wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i czlonkiem Zarzadu Regionu Gdańskiego NSZZ “S”. Rezygnuje z członkostwa w ZR po listopadowych „czystkach” Wałęsy.
Zostaje wybrany delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdansku. W stanie wojennym zostaje internowany w więzieniu w Iławie i później w Kwidzynie. W 1982 emigruje do Kalifornii USA.

* * *

ALINA PIEŃKOWSKA

Urodzona 12 stycznia 1952 w Gdansku. Zmarła 17 pazdziernika 2002
w Gdańsku. Od 1978 działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Kolporterka ulotek i wydawnictw niezależnych, współorganizatorka działalności samokształceniowej. Członek redakcji „ Robotnika Wybrzeza ”. 14 sierpnia 1980 przekazała do Radia Wolna Europa wiadomość o strajku i pierwsze postulaty strajkujących. Członek Prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej. Współredagowała 21 postulatów. Autorka postulatu dotyczącego służby zdrowia. Wraz z Anną Walentynowicz zatrzymała opuszczających stocznię robotników po tym jak Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku. Spowodowała tym samym kontynuowanie protestu jako strajku solidarnościowego z innymi zakładami. W Solidarności członek Prezydium MKZ Gdańsk. Od jesieni 1980 przewodnicząca Krajowej Sekcji Zdrowia Solidarności. Czlonek Prezydium Zarzadu Regionu. 13 grudnia 1981 internowana w Strzebielinku następnie Gdańsku, Bydgoszczy – Fordonie i Gołdapi.
Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski ( 2006 )

* * *

MARYLA PŁOŃSKA

Urodzona 19 sierpnia 1957 w Gdańsku. Zmarła 30 listopada 2011 w Gdańsku. Niezłomna działaczka trójmiejskiego ruchu antykomunistycznego, którą wymazano z kart polskiej historii. Od początku związana z kręgiem WZZ-etowskim, a szczególnie z Joanną i Andrzejem Gwiazdami. To właśnie Maria Maryla Płońska przemawiała w imieniu WZZ podczas manifestacji upamiętniającej masakrę Grudnia ‘70 przed bramą Stoczni Gdańskiej im. Lenina w grudniu 1979r. Na początku 1980 r. otwarcie domagała się wyjaśnienia okoliczności tragicznej śmierci działacza WZZ Tadeusza Szczepańskiego, którego nagie ciało wyłowiono z kanału Na Stępce w Gdańsku z nogami obciętymi na wysokości kolan. W związku z tym w dniu pogrzebu Szczepańskiego (ale też wcześniej) została zatrzymana przez SB. W sierpniu 1980 r. była sygnatariuszką oświadczenia Komitetu Założycielskiego WZZ Wybrzeża i redakcji „Robotnika Wybrzeża” w obronie zwolnionej z pracy w stoczni Anny Walentynowicz. Kiedy Lech Wałęsa 16 sierpnia 1980 r. zakończył strajk w Stoczni Gdańskiej wzięła udział w ratowaniu protestu. Zaraz po strajku Wałęsa kazał wyrzucić ją z siedziby Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1978–1982 była rozpracowywana operacyjnie przez gdańską SB w ramach spraw operacyjnego rozpracowania krypt. „Godot” i „Maszynistka”. Wielokrotnie zatrzymywana i represjonowana przez bezpiekę. Nigdy nie uległa. Pozostała wierna Testamentowi Polski Niepodległej, ideałom Sierpnia ’80 i pierwszej „Solidarności”. Poza grupą przyjaciół z WZZ nikt o niej nie chce pamiętać …

* * *

KAZIMIERZ SZOŁOCH

Urodzony 8 kwietnia 1932 w Raciborowicach koło Hrubieszowa.
Zmarł 10 marca 2009 w Gdańsku. W grudniu 1970 jeden z przywódców strajku
w Stoczni Gdańskiej.
Po grudniu prześladowany przez bezpiekę. Zwalniany z pracy. Kilkakrotnie uciekał obławie urządzanej przez SB. W listopadzie 1971 złożył w siedzibie KC PZPR w Warszawie protest przeciwko prześladowaniom na ręce I sekretarza Edwarda Gierka. Pozbawiany pracy, ponad rok pozostawał bez możliwości zarobku. Zmuszony do opuszczenia województwa gdańskiego.
Od 1975 na rencie inwalidzkiej z powodu choroby zawodowej. Od 1978 działacz Wolnych Zwiazków Zawodowych Wybrzeza i ROPCiO. Współpracownik KSS KOR i KPN. Kolporter niezależnych wydawnictw. W jego domu odbywały się spotkania konspiracyjne m.in. wykłady Lecha Kaczyńskiego. 18 grudnia 1978 przemawiał pod brama nr 2 Stoczni Gdańskiej w czasie obchodów rocznicy grudnia ’70. Po strajku sierpniowym w Stoczni Gdańskiej działacz Solidarności. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski ( 2007 )

* * *

TADEUSZ SZCZEPANSKI

Urodzony 28 lutego 1960. Zginał 16 stycznia 1980 w Gdańsku.
Od 1979 działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
Był częscią grupy Stogów kolportującej ulotki i oświadczenia.
Brał udział w przygotowaniach obchódow rocznicy Grudnia ’70.
Dostarczył sprzęt nagłaśniający. Składał wieniec pod bramą nr. 2.
Był też członkiem Komisji Robotniczej w Elektromontażu w Gdańsku.
Najprawdopodobniej zamordowany przez bezpiekę.
Jego ciało wyłowiono z Motławy w marcu 1980.
Okoliczności jego smierci nigdy nie zostały oficjalnie wyjaśnione.
SB ( i to na poziomie MSW ) całkowicie kierowała sledztwem,
forsując wersję o tragicznym wypadku. Mimo wielkiego wysiłku ze strony SB włożonego w zafałszowanie faktów związanych ze smiercią zaledwie dwudziestoletniego Tadeusza jest niemal oczywiste, że stał się on ofiarą bestialstwa bezpieki.

* * *

ANNA WALENTYNOWICZ

Urodzona 15 sierpnia 1929 w Równem na Wołyniu. Zginęła 10 kwietnia 2010 koło Smoleńska. Uczestniczka strajku w grudniu 1970 w Stoczni Gdańskiej
jak i demonstracji na ulicach Gdańska. Od 1978 działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Członek redakcji „ Robotnika Wybrzeża ” W jej mieszkaniu odbywały się związkowe spotkania jak i kursy samokształceniowe. Wielokrotnie represjonowana. W 1981 roku SB podjęło probę jej otrucia. Jej zwolnienie z pracy w roku 1980 stało się przyczyną rozpoczęcia sierpniowego strajku. Była aktywną uczestniczką strajku w Stoczni Gdańskiej. 16 sierpnia wraz z Aliną Pieńkowską zatrzymała wychodzących ze stoczni robotników i wezwała do kontynuacji strajku . Członek Prezydium KZ w Stoczni Gdańskiej, a następnie Prezydium MKZ. Cale lata zaciekle zwalczana zarówno przez bezpiekę jak i grupę Lecha Wałęsy. Po ogłoszeniu stanu wojennego współorganizatorka strajku w SG, następnie internowana w Bydgoszczy – Fordonie i Gołdapi. Wielokrotnie aresztowana i skazana na 1 rok i 3 miesiące więzienia w zawieszeniu. Odznaczona Medalem Wolności Trumana – Reagana ( 2005 ) jak również Orderem Orła Białego ( 2006 )

* * *

TADEUSZ KAZIMIERZ ŻABCZYŃSKI

Tadeusz Kazimierz ZabczynskiUrodzony 30 marca 1954 w Gdańsku, ukończył SP nr 11 w Gdańsku (1969). Od 1973 zarobkował głównie „na czarno”. 1978-1980 działacz WZZ Wybrzeża, w grupie z gdańskiej dzielnicy Stogi (wraz z Lechem Wałęsą, Leonem Stobieckim, Józefem Drogoniem, Sylwestrem Niezgodą); kolporter wydawnictw KSS KOR, WZZ w Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Słupsku; uczestnik spotkań samokształceniowych (organizowanych m.in. w mieszkaniu Anny Walentynowicz), uczestnik niezależnych obchodów Grudnia ’70, 11 Listopada, 3 Maja. W I 1980 2 razy zniszczył (z S. Niezgodą) tablicę propagandową PZPR przy Elektromontażu w Gdańsku; zamalowywał tablice propagandowo-wyborcze przed wyborami do Sejmu PRL. 13 VIII 1980 drukował ulotki informujące o zwolnieniu Anny Walentynowicz z pracy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i wzywające do jej obrony, 14 VIII 1980 (z S. Niezgodą) rozrzucał ulotki przed III bramą SG, 14-31 VIII 1980 uczestnik strajku w SG, drukarz w strajkowej drukarni. Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 drukarz w gdańskim MKZ, następnie w ZR. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku k. Wejherowa, zwolniony 24 VII 1982; po wyjściu nieustannie inwigilowany przez SB, nie podjął działalności podziemnej. 1985-1987 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Izobit w Gdańsku, 1987-1989 w Zakładzie Remontowo-Budowlanym im. Stanisława Staszica tamże, w 1989 w Zakładach Robót Hydrotechnicznych i Usług Remontowo-Budowlanych Hydrobud, 1995-1996 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Enerpol, w 1998 w Agencji Ergo w Gdyni. Od 2006 bez zatrudnienia, inwalida bez prawa do renty ani emerytury.

* * *

MAREK ZBOROWSKI

Urodzony 19 grudnia 1954 w Zielonej Gorze. Zmarł 4 maja 1982 we Wiedniu.
Od 1979 działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Mimo codziennych zmagań z poważną wadą serca należał do niezwykle aktywnych działaczy. Uczestnik większości akcji ulotkowych jako kolporter niezależnych ulotek i oświadczeń.
Uczestnik spotkań samokształceniowych jak i manifestacji rocznicowych 11 listopada, Grudnia ’70, Konstytucji 3 maja. Był częścią tzw. grupy Jana Karandzieja. Autor tekstów w prasie niezależnej m.in. krytyki zagłuszania audycji Radia Wolna Europa. Był pomysłodawcą wielu działań WZZW.
Jako jedna z niewielu osób wtajemniczonych w plany strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu ’80 brał bezpośredni udział w jego przygotowaniu. W czasie strajku spełniał rolę lącznika, kuriera pomiędzy strajkującymi działaczami Wolnych Związków w Trójmieście.
W czasie Solidarności wspiera WZZtowskich przyjaciół w MKZ Gdańsk.
Na krótko przed stanem wojennym wyjeżdża do Austrii w poszukiwaniu możliwości leczenia wady serca. Przetrzymany w nocy kilka godzin na mrozie przez służbę graniczną, której fukcjonariusze odmówili mu możliwości schronienia się w środku ich pomieszczenia, zapada na zapalenie płuc. Mimo długotrwałych prób leczenia w szpitalu we Wiedniu umiera w maju 1982 w wyniku powikłań po głębokim zapaleniu płuc.

* * *