S t r o n a • byłych działaczy • Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

Bulc Andrzej Gwiazda Andrzej Gwiazda Joanna Karandziej Jan Maciejewski Kazimierz Runowski Andrzej Walentynowicz Anna Wyszkowski Krzysztof Zborowski Lech


Anna Stawicka-Kołakowska, ur. 1 X 1964 w Gdańsku. 1979-1982 uczennica VI LO w Gdańsku, ukończyła LO Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa w Pobiedziskach (1984).
Od X 1980 w RMP, drukarz wydawnictw niezależnych, m.in. ulotek RMP, od poł. 1981 pisma „Bratniak”.
20 XII 1981 współorganizatorka (z Janem Chmielowskim, Arkadiuszem Makarem, Małgorzatą i Wojciechem Chmieleckimi) grupy organizującej Modlitwy w intencji Ojczyzny w Kaplicy MB Ostrobramskiej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, następnie 30 XII 1981 uczestniczka druku, następnie kolportażu (m.in. w gdańskich kościołach i w Szybkiej Kolei Miejskiej) ok. 1 tys. ulotek informujących o modlitwach w Bazylice Mariackiej i działaniach RMP. 2 III 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Gdańsku, 22 IV 1982 wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazana na 3 lata więzienia i 1 rok pozbawienia praw publicznych, osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie (jako 17-latka najmłodszym więźniem politycznym w PRL), 11 VIII 1982 zwolniona (roczna przerwa w karze) w celu kontynuowania nauki, 3 IX 1982 relegowana z VI LO (uzasadniono pozbawieniem praw publicznych), 4 VII 1983 uniewinniona wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (po wcześniejszym uchyleniu wyroku przez SN Izbę Wojskową). Od 1984 studentka Wydz. Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1990 absolutorium, 2002 magisterium). Od 1985 w LDPN, organizatorka kolportażu wydawnictw Oddziału Lubelskiego, członek Rady Politycznej; współpracowniczka TZR Środkowo-Wschodniego „S” w Lublinie; do 1988 drukarz ulotek, pism podziemnych, m.in. „Polityki Polskiej”, „Gazety Politycznej”, „Niepodległości”, „Antyku”, wydawnictw LDPN, kolporterka wydawnictw podziemnych do Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Gdańska, uczestniczka akcji ulotkowych na terenie Lublina. W VI 1985 uczestniczka głodówki rotacyjnej o uwolnienie więźniów politycznych, zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie (u ks. Adolfa Chojnackiego). W 1987 współorganizatorka protestów ulicznych i strajków głodowych w Międzyrzeczu Wlkp. przeciwko składowaniu tam odpadów radioaktywnych; w XI 1987 współorganizatorka (z działaczami Grupy Konserwatywnej Antyk) na pl. Litewskim w Lublinie dwóch demonstracji przeciwko referendum nt. tzw. drugiego etapu reformy; 3 V 1988 współorganizatorka demonstracji studenckich na KUL, pomysłodawca i współorganizatorka 3-dniowego sittingu ws. poparcia dla robotników strajkujących w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
1994-1999 nauczycielka w SP nr 73 w Gdańsku, 1999-2001 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 11 tamże, od 2001 w Gimnazjum nr 14. Od 2006 opiekunka i animatorka młodzieżowego zespołu muzycznego przy parafii Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach.
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). – [encyklopedia-solidarnosci.pl]


przerwa

Pomnik ku czci bohaterów Armii Radzieckiej w Tczewie

zburzyc pomniki rosyjskiego okupanta


przerwa

Lech Zborowski:
JAK DOSZŁO DO SIERPNIOWEGO STRAJKU
CZYLI ODDZIELMY PRAWDĘ OD KŁAMSTWA

anna solidarnosc 1980

Przez lata stworzono historię fałszywą i zakłamaną do tego stopnia, że nie próbujemy nawet tego kłamstwa kontestować, mimo że coraz częściej widzimy i czujemy jego absurd. Tymczasem wykazanie fałszu tej prymitywnej propagandy nie wymaga nawet głębokiej znajomości tematu. Wystarczy szablon zupełnie podstawowej logiki użyty do porównania wciskanych nam od lat kłamstw, aby zauważyć ich całkowity bezsens. … czytaj dalej!


na zdjęciu: Lech Zborowski (1-szy od lewej), Bogdan Borusewicz (w środku), Jan Karandziej (1-szy od prawej) – fot. B. Nieznalski

przerwasmoleńsk tu154 szczątkikomorowski-panstwo-zdalo-egzaminWszystkie prawa zastrzeżone • 2009-2014

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 400 obserwujących.